WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NASZYM NUMEREM TELEFONU

tel. 87 621 16 61

Oferta beton

BETON ZWYKŁY

Oferujemy betony towarowe zwykłe, we wszystkich klasach wytrzymałości i konsystencji.

Nasza oferta obejmuje również betony specjalne o ściśle określonych właściwościach, zaprojektowane pod indywidualne wymagania Klienta. Do tej grupy należ m.in. betony mostowe, drogowe, posadzkowe, wibrobetony, hydrotechniczne, contraktorowe, polimerowe PCC, wysokowartościowe BWW, samozagęszczalne SCC, ciężke, lekkie kruszynowe, bezskurczowe, architektoniczne…

 • nowoczesne zaplecze technologiczne,
 • komputerowy system sterowania i dozowania składników,
 • najwyższej jakości surowce posiadające niezbędne certyfikaty i orzeczenia o jakości,
 • wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza z wieloletnim doświadczeniem,
 • specjalistyczna flota samochodowa do transportu i pompowania mieszanki betonowej,
 • system podgrzewania wody zarobowej, umożliwiający produkcję mieszanki betonowej w warunkach zimowych,
 • profesjonalnie wyposażone laboratorium zakładowe stale kontrolujące jakość świeżego i stwardniałego betonu oraz surowców do jego produkcji,
 • stała współpraca z innymi laboratoriami i ośrodkami naukowymi,
BETON MOSTOWY

Beton wysokowartościowy wykorzystywany do budowy obiektów inżynierskich w budownictwie komunikacyjnym, np. wiaduktów, mostów, estakad itp. Beton mostowy jest produkowany na bazie najwyższej jakości kruszyw łamanych (najczęściej granitowych), cementu marki 42,5 oraz domieszek chemicznych nowej generacji.

Standardowe właściwości betonu mostowego to:

 • wytrzymałość > C25/30,
 • wodoszczelność > W8,
 • stopień mrozoodporność F150,
 • nasiąkliwość > 5%
BETON DROGOWY

Beton napowietrzony o wysokiej wytrzymałości, odporny na czynniki atmosferyczne takie jak mróz, a także środki odladzające czy korozję związaną ze ścieraniem. Zadaniem płyty z betonu drogowego jest równomierne przenoszenie obciążeń na podłoże gruntowe oraz zapewniać odpowiednia przyczepność do kół pojazdów.

Betony drogowe są wykorzystywane do budowy nawierzchni dróg, parkingów, placów manewrowych itp.
BETON CONTRAKTOROWY

Beton wodoszczelny o wysokiej zawartości frakcji pyłowych oraz dużej ciekłości i dobrej urabialności– samozagęszczający się pod własnym ciężarem (nie wymaga wibrowania). Beton kontraktorowy znajduje zastosowanie głównie przy budowie ścian szczelinowych oraz pali fundamentowych.

Nazwa betonu pochodzi od metody układania mieszanki betonowej przez rurę wlewową (kontraktor). Beton formowany jest od dna szczeliny lub pala, bezpośrednio w gruncie, najczęściej pod cieczą stabilizującą zabezpieczającą mieszankę przed zanieczyszczeniem lub segregacją.
BETON POLIMEROWY

Betony modyfikowane, w których część spoiwa mineralnego (cementu) jest zastąpiona polimerem. Dodatek polimeru (najczęściej żywicy, kauczuku lub lateksu w postaci dyspersji wodnej), znacząco poprawia wytrzymałość na rozciąganie i adhezję (przyczepność) do stali, betonu i ceramiki budowlanej. Betony polimerowo-cementowe wykazują również większą odporność chemiczną, szczelność, odporność na ścieranie oraz mrozoodporność w porównaniu do betonów zwykłych.

Dzięki swoim cechom technicznym betony PCC są stosowane głównie do napraw, posadzek, także w prefabrykacji i budownictwie komunikacyjnym.
BETON HYDROTECHNICZNY

W betonach hydrotechnicznych na pierwszy plan wysuwają się takie właściwości betonu jak: wysoka wodoszczelność i mrozoodporność, niski skurcz, odporność na ścieranie i kawitację oraz odporność na agresję chemiczną. Trudne warunki środowiskowe, w jakich eksploatowany jest beton w obiektach hydrotechnicznych wymagają stosowania wysokiej jakości kruszyw, domieszek chemicznych oraz cementów o specjalnych właściwościach – wysokiej odporności na siarczany (HSR) oraz niskim cieple hydratacji (LH).

Betony hydrotechniczne znajdują zastosowanie przy budowie oczyszczalni ścieków, jazów, zapór wodnych, nabrzeży itp.
BETON WODOSZCZELNY

Beton wodoszczelny znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest wyższa szczelność betonu w porównaniu z betonem zwykłym. Beton wodoszczelny stosujemy do konstrukcji betonowych narażonych na kontakt z wodą np. baseny, zbiorniki, fundamenty, ściany podpiwniczeń itp.

Rozróżniamy 6 stopni wodoszczelności od W2 do W12.
FIBROBETONY

Fibrobetony są betonami z dodatkiem włókien stalowych lub syntetycznych (najczęściej polipropylenowych), czyli z tzw. zbrojeniem rozproszonym. Zastosowanie włókien w betonie pozwala całkowicie wyeliminować lub częściowo ograniczyć ilość tradycyjnego zbrojenia stalowego.

Zalety dodatku włókien do betonu są następujące:
 • Znaczna redukcja skurczu,
 • Duży wzrost wytrzymałości na rozciąganie i zginanie,
 • Wzrost wytrzymałość na ściskanie,
 • Wielokrotnie zwiększona udarność,
 • Znacznie podwyższona odporność na ścieranie,
 • Mniejsza nasiąkliwość i wodoprzepuszczalność,
 • Znacznie wyższa ognioodporność,
 • Zwiększona mrozoodporność,
 • Łatwość i bezpieczeństwo użycia,
 • Ograniczenie nakładów pracy (znaczne ograniczenie robót zbrojarskich).

Fibrobetony znalazły zastosowanie głównie przy produkcji betonu posadzkowego w budownictwie przemysłowym.
BETON POSADZKOWY

Oferujemy następujące klasy w zakresie od B20 do B40.

Beton posadzkowy jest wykorzystywany w budownictwie przemysłowym (hale przemysłowe), oraz w budownictwie handlowo-usługowym. Posadzki wykonujemy z dodatkiem włókien stalowych oraz poliuretanowych (fibrobetony).

Zastosowanie kruszyw i cementów wysokiej jakości oraz odpowiednich domieszek pozwala na wytworzenie mieszanki betonowej o bardzo wysokich parametrach.
BETON ARCHITEKTONICZNY

Betony architektoniczne zwane również licowymi, mają zastosowanie tam gdzie powierzchnia betonu nie podlega wykończeniu powłokami kryjącymi np. malarskimi lub tynkarskimi, a jednocześnie ważny jest estetyczny wygląd powierzchni betonu. Betonowi licowemu stawiane są szczegółowe wymagania obejmujące kształt, fakturę, teksturę, kolor itd.

Wszystkie betony architektoniczne powinny charakteryzować się bardzo małą ilością porów powierzchniowych o możliwie jak najmniejszej średnicy oraz jednorodną barwą, co pozwala uzyskać pożądany efekt wizualny. Najczęściej stosowany jest beton architektoniczny o gładkiej powierzchni, ale można również nadać mu fakturę dekoracyjną, poprzez użycie odpowiednich form lub deskowań. Beton można również zabarwić na dowolny kolor przez dodatek pigmentów.
BETON SAMOZAGĘSZCZALNY

Znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie nie ma możliwości tradycyjnego zagęszczania mieszanki betonowej za pomocą urządzeń wibracyjnych. Beton SCC pozwalają na szczelne wypełnienie deskowania oraz zagęszczenie i odpowietrzenie mieszanki betonowej pod wpływem własnego ciężaru. Zastosowanie betonu SCC, a przez to wyeliminowanie procesu wibrowania, zapewnia redukcję hałasu na budowie, co znacząco podnosi komfort pracy i umożliwia prowadzenie robót w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i zabytkowych, a także w nocy w miejscach, gdzie duże natężenie hałasu nie jest dopuszczalne.

Betony SCC pozwalają na skrócenie czasu pracy i zmniejszenie liczby osób i sprzętu na budowie, a tym samym na ograniczenie kosztów.
BETON CIĘŻKI

Betony charakteryzujące się wysoką gęstością objętościową (powyżej 2600 kg/m3), umożliwiające wykonywanie np. skarbców lub osłon zabezpieczających przed szkodliwym promieniowaniem.

Zaprawy

Stabilizacje kruszywa cementem

Prefabrykaty

Zamówienia specjalne

Usługi transportowe

Posiadamy własny transport ciężarowy, który pozwala nam zaoferować Państwu kompleksową obsługę w zakresie dostawy betonu, prefabrykatów, kruszyw, oraz pompowania betonu.
ostatnie w galerii

Kontakt

19-300 Ełk, ul. Podmiejska 1
tel./fax +48 87 621 16 61, +48 87 610 33 12

e-mail:
polbet.biuro@gmail.com biuro.bauservis@gmail.com

Współpraca

Wszystkie prawa zastrzeżone © POLBET Plesiewiecz - FABRYKA BETONU 2015